image-165039-bodyscanalyser_logo.png
BodyScanalyser
image-173627-P1030471.JPG
BodyScanalyser*BodyScan


Via een Scantoestel kan het lichaam energetisch getest worden op de 250 belangrijkste parameters van het lichaam, onderverdeeld in 40 groepen.


Zo krijg je info over cholesterol, cardiovasculair systeem, het skelet, werking van organen, allergiën, vitamines, afvalstoffen en zo veel meer.

Dit instrument meet het magnetisch veld van de menselijke cellen op basis van bioresonantie. Een geavanceerd softwareprogramma analyseert het resultaat.


Van iedere parameter zijn de normwaarden gegeven en de afwijking daarvan wordt grafisch en in getallen weergegeven. Binnen enkele minuten geeft deze test inzicht in de tekorten en het opnamevermogen van de cliënt.


Aan de hand van de resultaten kunnen er tips meegegeven worden.

Indien er Vitaminen en/of mineralen tekort zijn, geef ik een lijst mee van voedingsmiddelen waar deze vitaminen en mineralen in zitten.

Mocht het tekort te groot zijn, kan, in overleg met uw huisarts, aanbevolen worden om tijdelijk een supplement te nemen tot het tekort is weggewerkt.


Indien er een opname-probleem is, kan dit eventueel ook met hypnose aangepakt worden.


Het algemeen resultaat van deze BodyScan stuur ik nadien nog eens per mail door. (of op vraag via de post)